Geachte nieuwsbrieflezer,

Het einde van het jaar nadert. Opnieuw uur U als u op basis van huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of als u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract. Datzelfde geldt als u nog fiscaal wilt profiteren van het verbouwen of renoveren van uw huis. Plus handige informatie over de omgevingsvergunning. Lees er alles over in deze Notariskrant. Wilt u meer informatie, maak dan gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.
 
Wij bieden u deze Notariskrant één keer per kwartaal aan. Als u geen prijs stelt op toezending, maak dan gebruik van de afmeldprocedure onder aan deze pagina. Uw gegevens worden dan automatisch uit het bestand verwijderd. Wij geven u in dit nummer handvatten om te beoordelen of u al dan niet actie moet ondernemen. Wij staan klaar om u van dienst te zijn.
 

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie