Geachte nieuwsbrieflezer,

Het einde van het jaar nadert. Opnieuw uur U als u op basis van huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of als u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract. Datzelfde geldt als u nog fiscaal wilt profiteren van het verbouwen of renoveren van uw huis. Plus handige informatie over de omgevingsvergunning. Lees er alles over in deze Notariskrant. Wilt u meer informatie, maak dan gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.
 
Wij bieden u deze Notariskrant één keer per kwartaal aan. Als u geen prijs stelt op toezending, maak dan gebruik van de afmeldprocedure onder aan deze pagina. Uw gegevens worden dan automatisch uit het bestand verwijderd. Wij geven u in dit nummer handvatten om te beoordelen of u al dan niet actie moet ondernemen. Wij staan klaar om u van dienst te zijn.
 

 

Nu profiteren van woningmarkt en tijdelijk laag btw tarief

Een van de maatregelen van de overheid om de vastzittende woningmarkt weer op gang te helpen is de btw verlaging voor het verbouwen en renoveren van bestaande woningen. Het lage btw tarief (6 % in plaats van 19 %) is helaas alleen van toepassing op arbeid en niet op de materialen. De regeling is ingegaan op 1 oktober 2010 en duurt tot 1 juli 2011. Om in aanmerking te komen voor het lage tarief moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden: het moet gaan om een particuliere woning gelegen in Nederland. Hoe kunt u hiervan profiteren?

Met de omgevingsvergunning sneller door de regeldoolhof

Wie voorheen een huis wilde bouwen of verbouwen raakte al snel verstrikt in het regeldoolhof van de gemeente. Van de ene commissie naar de andere, soms van het kastje naar de muur, brieven, lange termijnen, legeskosten betalen, ergernis en ga zo maar door. Met een beetje geluk was de bouwvergunning na een tot twee jaar wel verstrekt. De overheid heeft ingezien dat de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning te tijdrovend en omslachtig was en is voorzichtig begonnen met het aanpassen van de wettelijke regels. Sinds 1 oktober 2010 is er de “omgevingsvergunning”. Hoe plukt u hiervan de voordelen bij het (ver)bouwen van uw huis?

 

Samenwoner ... bent u wel Milleniumproof?

Het ongehuwd samenwonen is al jarenlang ingeburgerd als samenlevingsvorm. In diverse wetten en andere voorschriften is dan ook al het nodige geregeld voor samenwoners. Voor veel regelingen geldt dat voor ongehuwd samenwonende partners dezelfde regels gelden als voor getrouwde stellen. Daardoor hebben soms samenwoners het idee dat “alles wel goed geregeld zal zijn”. Maar dat is lang niet altijd het geval. Voor enkele belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het erfrecht bij overlijden van een partner, is zelfs zo goed als niets voor samenwoners geregeld. Wat kunt u daar aan doen?

Huwelijkse voorwaarden? Tijd voor een update

Steeds meer mensen kiezen bij het aangaan van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) voor het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Een goede zaak. Deze voorwaarden kunnen jaren mee, maar het is goed eens in de vijf jaar te bekijken of ze nog wel actueel zijn. Vaker dan u denkt zal blijken dat het (hoog) tijd is voor een update!

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie